CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và cung AC có số đo nhỏ hơn 90o. Vẽ dây CD vuông góc

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ hai dây cung AB, AD của đường tròn (O ; R)

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Trên cung nhỏ AC lấy một điểm D. Trên dây

Xem lời giải

Bài 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC. Hãy trình bày cách xác định vị trí của điểm M trong tam giác ABC sao cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D sao cho DB

Xem lời giải

Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác

Xem lời giải

Bài 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm M trên đoạn AO, vẽ dây CD vuông góc với AB

Xem lời giải

Bài 8 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD với AB

Xem lời giải

Bài 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích hình vành khăn tạo bởi đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC cạnh 12 cm.

Xem lời giải

Bài 10 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; R) vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn A, B. Biết OM = 2R.

Xem lời giải

Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Kẻ các đường kính AA’, BB’, CC’. Tính số đo:

Xem lời giải

Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) lấy ba điểm A, B, C sao cho dây cung

Xem lời giải

Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) cho hai điểm A, B. Hãy tính số đo các cung nhỏ và cung AB trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Dựng đường tròn tâm O ngoại

Xem lời giải

Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C tùy ý trên đường tròn (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân

Xem lời giải

Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M

Xem lời giải

Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi E là giao điểm

Xem lời giải

Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O).

Xem lời giải

Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại

Xem lời giải

Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất