1. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng tại bờ biển đặt mắt tại điểm O (h.1) :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức như trong hình 2.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong thử tài ở trên, khi khinh khí cầu bay càng cao, Lan nói góc hạ x càng tăng, Mai nói góc hạ x càng giảm.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người A đang ở trên khinh khí cầu ở độ cao 150 m nhìn thấy một vật B trên mặt đất các hình

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 5.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 7.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải đăng cao 28 m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao khoảng cách d = AB giữa hai bên bờ sông được tính bởi công thức ghi trong hình 9.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao khoảng cách d = AH giữa hai bên bờ sông có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 12.

Xem lời giải