Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Bình chọn:
4.1 trên 41 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai điểm E và F trên đường tròn (O).

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Hãy chỉ ra các góc nội tiếp trong hình và tính số đo của chúng.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình bên, hãy cho biết trong các góc

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập - Trong hình vẽ bên, hãy so sánh

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn MN. Bóng được đặt ở các vị trí X, Y,

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O) lấy hai điểm A, B. Hai tiếp tuyến tại A và B cắt nhau tại M (xem hình bên).

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ cung lớn AB trên đường tròn (O) và tia tiếp tuyến At tiếp xúc với đường tròn sao cho tâm O

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đường kính AB và tia tiếp tuyến At của đường tròn (O). So sánh số đo

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: “Trên một đường tròn, góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung cùng

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp đường tròn (O). Vẽ tiếp tuyến Au với đường tròn

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong hình trên, góc

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lấy một điểm M bên trong đường tròn (O) và không trùng với tâm O. Qua M vẽ hai dây cung

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nhìn hình vẽ, hãy điền vào ô trống theo mẫu:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho trước hai cung không có điểm chung trên cùng một đường tròn.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong hình ở Hoạt động 7 hãy viết hệ thức tính các góc

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát góc

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình vẽ trên, điền vào ô trống theo mẫu:

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong hình bên, các điểm M, N,P cùng nằm trên một cung tròn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) có hai bán kính vuông góc với OA và OB. Vẽ điểm C trên cung lớn AB sao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất