Luyện tập - Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái cây có bóng trên mặt đất dài 20 m. Cho biết tia nắng qua ngọn cây nghiêng một góc

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái cây cao 6 m đang có bóng dài 3,2 m. Tính góc hợp bởi tia nắng với thân cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng cách nơi thả khinh khí cầu 800 m nhìn thấy nó với góc nghiêng

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một du khách đếm được 645 bước chân khi đi từ ngay dưới chân tòa nhà BITEXCO (Thành phố

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng cách chân tháp 14 m nhìn thấy đỉnh tháp theo góc nghiêng

Xem lời giải

Bài 6 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người có mắt cách mặt đất 1,5 m, đứng cách thân một cái quạt gió 16 m nhìn thấy tâm của

Xem lời giải

Bài 7 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng trên đỉnh tháp cao 325 m nhìn thấy hai điểm A và B với hai góc hạ lần lượt là

Xem lời giải

Bài 8 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một máy bay cất cánh theo phương có góc

Xem lời giải

Bài 9 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Bạn Hùng có tầm mắt cao 1,5 m đang đứng gần một cao ốc cao 30 m thì nhìn thấy nóc tòa nhà

Xem lời giải

Bài 10 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một học sinh có tầm mắt cao 1,5 m đứng trên sân thượng của một căn nhà cao 15 m nhìn thấy

Xem lời giải

Bài 11 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một máy bay thể thao đang bay ngang ở độ cao 3000 m nhìn thấy một cái cây với góc nghiêng

Xem lời giải

Bài 12 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ nóc một cao ốc cao 50 m người ta nhìn thấy chân và đỉnh một cột ăng-ten với các góc hạ và

Xem lời giải

Bài 13 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tháp Capital Gate tại Abu Dhabi cao 160 m và nghiêng

Xem lời giải