Bài tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Sau đây là bảng theo dõi nhiệt độ cao nhất T ( tính theo độ C ) trong một số ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh :

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số y = x và y = 3x.

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Nếu là hàm số bậc nhất thì nêu các hệ số a và b.

Xem lời giải

Bài 7 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

Xem lời giải

Bài 8 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 9 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 10 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 11 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đổi nhiệt độ.

Xem lời giải