Bài 2 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho hàm số

Đề bài

Cho hàm số \(y = g\left( x \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}x\). Tính \(g\left( { - 4} \right),g\left( { - 1} \right),g\left( 2 \right),g\left( 8 \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thay từng giá trị cụ thể \(x =  - 4;\,x = \, - 1;\,\,x = \,2;\,\,x = 8\) vào hàm \(g\left( x \right)\) ta thu được kết quả cần tìm

Lời giải chi tiết

\(y = g\left( x \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}x\)

\(\begin{array}{l}g\left( { - 4} \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}.\left( { - 4} \right) = 3\\g\left( { - 1} \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}.\left( { - 1} \right) = \dfrac{3}{4}\\g\left( 2 \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}.2 =  - \dfrac{3}{2}\\g\left( 8 \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}.8 =  - 6\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí