Bài tập - Chủ đề 3: Tứ giác nội tiếp

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, gọi A’, B’ C’ lần lượt là chân ba đường cao vẽ từ A, B, C và gọi H là trực

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho góc nhọn xOy, trên cạnh Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 6 cm. Trên cạnh

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MBC và tiếp tuyến Mt tiếp xúc với (O)

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và A’. Một cát tuyến qua A cắt (O) và (O’) lần

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M bất kì trên đoạn AC, đường tròn đường kính CM

Xem lời giải

Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và đường thẳng (d) ở ngoài đường tròn. Gọi A là hình chiếu của O trên d.

Xem lời giải

Bài 8 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Góc vuông xAy thay đổi sao cho tia Ax cắt đoạn BC tại M và tia Ay cắt đoạn CD kéo dài tại N.

Xem lời giải

Bài 9 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Từ một điểm M tùy ý trên dây BC, kẻ các

Xem lời giải

Bài 10 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) có đường kính AB cố định. CD là một đường kính di động của (O). Các

Xem lời giải

Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Từ điểm M khác điểm A trên tiếp tuyến với đường tròn tại

Xem lời giải

Bài 12 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Gọi H và I theo thứ tự là hình chiếu của B trên AC,

Xem lời giải

Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn. Chứng minh hai đường tròn nội tiếp hai tam giác ABC và ACD tiếp xúc nhau.

Xem lời giải

Bài 14 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một đa giác đều có n cạnh, đội dài mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R và r của các đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp đa giác đó theo a.

Xem lời giải

Bài 15 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chứng minh

Xem lời giải

Bài 16 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho một đa giác đều nội tiếp đường tròn (O ; R). Cho biết một cạnh của đa giác là AB = R. Tính số cạnh của đa giác.

Xem lời giải

Bài 17 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ các hình lục giác đều, hình vuông, tam giác đều cùng nội tiếp đường tròn (O ; R) rồi tính cạnh của các hình đó theo R.

Xem lời giải

Bài 18 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn bán kính R lần lượt đặt theo cùng một chiều, kể từ điểm A, ba cung sao cho sđ ,

Xem lời giải

Bài 19 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tứ giác ABCD có

Xem lời giải

Bài 20 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tứ giác lồi ABCD. Phân giác các góc A, B, C, D từng cặp liên tiếp cắt nhau tại E, F, G, H.

Xem lời giải

Xem thêm