Chủ đề 1: Đo góc và cung

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập 1. Tìm số đo góc ở tâm

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong hai góc

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai điểm A và B trên đường tròn (O). Có bao nhiêu cung tròn có hai đầu mút là A và B?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy một điểm B. Hãy so sánh hai góc ở tâm

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O).

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Tìm số đo của cung nhỏ AB và cung ACB.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O). Hãy so sánh các cung

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ hai cung bằng nhau trên cùng một đường tròn.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) vẽ hai cung nhỏ AB và BC sao cho

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên cung

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lấy một điểm A trên đường tròn (O), bán kính r. Đường tròn tâm A, bán kính r’ ( r’ < 2r) cắt (O)

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) với hai cung nhỏ . Hãy so sánh hai dây AB và CD.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Mai nói: “Lấy hai cung trên hai đường tròn khác nhau, cung nào căng bởi dây dài hơn sẽ có số đo lớn hơn”

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB, BC, CA lần lượt là 6 cm, 12 cm, 9 cm và có các đỉnh

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; R) với hai góc ở tâm

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; 5 cm) và điểm M với OM = 10 cm. Qua M vẽ hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B. Tính các góc ở tâm xác định bởi hai tia OA và OB.

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại D và E.

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Qua A và B vẽ hai dây song song AC và BD (điểm C và D

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dây cung AB chia đường tròn tâm O thành hai cung. Cung lớn có số đo bằng ba lần cung nhỏ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất