Chủ đề 1: Hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy xác định các hệ số a, b, c trong các phương trình bậc nhất hai ẩn sau

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đi xe đạp trong 1 phút thì tiêu hao 10 ca-lo, cùng thời gian đó thì bơi lội sẽ tiêu hao 18 ca-lo.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu hai nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm ba nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cặp số (2;1) có phải là nghiệm của hệ

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đi xe đạp trong một phút thì tiêu hao 10 ca-lo, đi bộ trong 1 phút thì tiêu hao 5 ca-lo. Em hãy tìm

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong một tình huống tranh bóng trên sân, cầu thủ A chạy trên đường thẳng

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bằng minh họa hình học em hãy cho biết hệ phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai hệ phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tìm nghiệm của hai hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc nhất

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy viết phương trình tổng quát và biểu diễn tập nghiệm trong mặt phẳng Oxy của các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bạn Lan chuẩn bị bữa điểm tâm gồm đậu phộng với mì xào. Biết rằng cứ mỗi 30 g đậu phộng

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm số nghiệm của các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét sự tương đương của các cặp hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nếu ta biết được hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất