Thử tài bạn 6 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Đề bài

Hai hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + y = 1\\6x + 2y = 0\end{array} \right.\) và \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = 1\\2x - 2y = 4\end{array} \right.\)  có tương đương với nhau không?

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(3x + y = 1 \Leftrightarrow y =  - 3x + 1\) và đường thẳng \(6x + 2y = 0 \Leftrightarrow 2y =  - 6x \Leftrightarrow y =  - 3x\)

Ta có: Đường thẳng \(y =  - 3x + 1\) song song với đường thẳng \(y =  - 3x\) nên chúng không cắt nhau, do đó hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + y = 1\\6x + 2y = 0\end{array} \right.\) vô nghiệm.

Tương tự ta có:

Đường thẳng \(x - y = 1 \Leftrightarrow y = x - 1\) và đường thẳng \(2x - 2y = 4 \Leftrightarrow x - y = 2 \Leftrightarrow y = x - 2\) song song với nhau, nên chúng không cắt nhau, do đó hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = 1\\2x - 2y = 4\end{array} \right.\) vô nghiệm.

Hai hệ phương trình trên có cùng tập nghiệm (tập rỗng), do đó hai hệ phương trình đó tương đương.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.