Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Đi xe đạp trong một phút thì tiêu hao 10 ca-lo, đi bộ trong 1 phút thì tiêu hao 5 ca-lo. Em hãy tìm

Đề bài

Đi xe đạp trong một phút thì tiêu hao 10 ca-lo, đi bộ trong 1 phút thì tiêu hao 5 ca-lo. Em hãy tìm xem nếu cần tiêu hao 375 ca-lo trong thời gian 45 phút thì bạn An sẽ đi bộ và đi xe đạp trong thời gian bao lâu.

 

Hãy điền vào chỗ trống:

Gọi x (phút) là thời gian bạn An đi bộ và y (phút) là thời gian bạn An đi xe đạp (\((x > 0,y > 0)\)

Tổng thời gian bạn An sử dụng cho cả việc đi bộ và đi xe đạp trong 45 phút là:

\(...x + ...y = 45\)

Tổng lượng ca-lo bạn An tiêu hao 375 ca-lo trong thời gian 45 phút là:

\(...x + ...y = 375\)

Như vậy, theo đề bài, ta cần tìm giá trị x và y để thỏa mãn cùng lúc hai phương trình sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}...x + ...y = 45\\...x + ...y = 375\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Gọi x (phút) là thời gian bạn An đi bộ và y (phút) là thời gian bạn An đi xe đạp (\((x > 0,y > 0)\)

Tổng thời gian bạn An sử dụng cho cả việc đi bộ và đi xe đạp trong 45 phút là:

\(x + y = 45\)

Tổng lượng ca-lo bạn An tiêu hao 375 ca-lo trong thời gian 45 phút là:

\(5x + 10y = 375\)

Như vậy, theo đề bài, ta cần tìm giá trị x và y để thỏa mãn cùng lúc hai phương trình sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 45\\5x + 10y = 375\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí