Luyện tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu
Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh hàm số

Xem chi tiết

Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 8 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Để đổi nhiệt độ C ( Clesius ) sang độ F ( Fahrenheit ) , ta dùng công thức sau :

Xem chi tiết

Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Liều thuốc tính theo độ tuổi.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Cho hàm số bậc nhất

Xem chi tiết

Bài 11 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số bậc nhất

Xem chi tiếtHỏi bài