Chủ đề 2 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng phương pháp cộng đại số để tìm hệ phương trình mới tương đương với hệ phương

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng phương pháp thế để giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm a, b để hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hợp tác xã Bình Minh trồng hoa cúc và hoa hướng dương trên mảnh đất có diện tích 12 sào.

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng phương pháp cộng đại số để giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm giá trị của m để

Xem lời giải

Bài 6 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Viết phương trình đường thẳng (d) y = ax +b đi qua hai điểm

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xác định các giá trị của m, n để đa thức

Xem lời giải

Bài 9 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hệ phương trình

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất