Thử tài bạn 3 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình

Đề bài

Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 1\\3x - 6y = 3\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 1\\3x - 6y = 3\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2y + 1\\3\left( {2y + 1} \right) - 6y = 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2y + 1\\6y + 3 - 6y = 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2y + 1\\3 = 3\,\,\left( \text{luôn đúng} \right)\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y = 1\\3x - 6y = 3\end{array} \right.\) vô số nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí