Ôn tập chương 1 - Hình học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Viết công thức tính các độ dài trong cột 1 theo các độ dài trong cột 2 và ghi kết quả vào cột 3 theo mẫu cho dưới đây :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 5 : 6, cạnh huyền là 122 cm. Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB : AC = 3 : 7, AH = 42 cm. Tính BH, CH.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AC = 20 cm, AH = 12 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia DI và tia CB cắt nhau ở K. Kẻ

Xem chi tiết

Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc x (làm tròn đến phút) trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

Xem chi tiết

Bài 9 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng

Xem chi tiết

Bài 10 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một nhà trẻ muốn thiết kế hai cái cầu tuột trong sân chơi. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cầu tuột cao

Xem chi tiết

Bài 11 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái diều đang bay ở độ cao 60 m. Sợi dây cột diều nghiêng

Xem chi tiết

Bài 12 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính chiều cao của một ngọn núi, cho biết hai điểm cách nhau 500 m, người ta nhìn thấy đỉnh

Xem chi tiết

Bài 13 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một bức tượng cao 1,6 m được đặt trên một cái bệ. Tại một điểm trên mặt đất người ta nhìn thấy

Xem chi tiết

Bài 14 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ chân một cái tháp cao 50 m người ta nhìn thấy đỉnh một tòa nhà với góc nâng

Xem chi tiết

Bài 15 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hai trụ điện cùng chiều cao được dựng thẳng đứng hai bên lề đối điện một đại lộ rộng 80 m. Từ

Xem chi tiết

Bài 16 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 16 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái tháp được dựng bên bờ một con sông, từ một điểm đối diện với tháp ngay bờ bên kia

Xem chi tiết

Bài 17 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 17 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ trên một ngọn hải đăng cao 75 m, người ta quan sát hai lần thấy một chiếc thuyền đang

Xem chi tiết

Bài 18 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 18 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ trên đỉnh một tòa nhà cao 7 m, người ta nhìn thấy đỉnh một tháp truyền hình với góc nâng

Xem chi tiết

Bài 19 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 19 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một học sinh có khoảng cách từ mắt đến mặt đất là 1,2 m bắt đầu quan sát một trái bóng bay với

Xem chi tiết

Bài 20 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 20 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đang ở trên một cái tháp nhìn xuống một con đường chạy thẳng đến chân tháp. Anh ta

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài