Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y trong hình 2.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xét tam giác vuông ABC vuông tại A, cạnh huyền BC = a, các cạnh góc vuông AC = b và

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập - So sánh a với tổng b’ + c’.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y, z trong hình 6.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xem hình 5 :

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x trên hình 8 bằng hai cách khác nhau.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xem hình 7.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Bằng cách sử dụng các đẳng thức

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập 1. Cho tam giác vuông có các cạnh góc vuông dài 6 cm và 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm, BC = 15 cm, AH là đường cao (H thuộc cạnh

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 5 cm, AB = 4 cm. Tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH có BC = 40 cm, AC = 36 cm. Tính AB, BH, CH, và AH.

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 24 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao, BH = 10 cm, CH = 42 cm. Tính BC, AH, AB và AC.

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính R = 10 cm. A, B là hai điểm trên đường tròn (O) và I là trung

Xem lời giải

Bài 7 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 53 cm. C là một điểm trên đường tròn sao cho AC = 45

Xem lời giải

Bài 8 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 15 cm, đáy nhỏ CD = 5 cm và góc A bằng

Xem lời giải

Bài 9 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có AB = AC = AD = 20 cm,

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất