1. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm (…) để rút gọn biểu thức :

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn biểu thức :

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đưa thừa số và trong dấu căn :

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Dùng máy tính bỏ túi để tính

Xem chi tiết

Thử tài bạn 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Dùng máy tính bỏ túi để tính và so sánh

Xem chi tiết

Thử tài bạn 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 6 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…) :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trục căn thức ở mẫu :

Xem chi tiếtHỏi bài