Thử tài bạn 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Trục căn thức ở mẫu :

Đề bài

Trục căn thức ở mẫu :

a) \(\dfrac{5}{{3\sqrt 7 }}\);                 

b) \(\dfrac{4}{{\sqrt 5  - 3}}\);           

c) \(\dfrac{a}{{\sqrt a  + 1}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(a)\;\;\dfrac{5}{{3\sqrt 7 }} = \dfrac{{5.\sqrt 7 }}{{3.7}} = \dfrac{{5\sqrt 7 }}{{21}}. \)

\(b)\;\;\dfrac{4}{{\sqrt 5  - 3}} = \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 3} \right)}}{{\left( {\sqrt 5  - 3} \right)\left( {\sqrt 5  + 3} \right)}}\)\(\, = \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 3} \right)}}{{5 - 9}} =  - \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 3} \right)}}{4} \)\(\,= \sqrt 5  + 3.\)

\(c)\;\;\dfrac{a}{{\sqrt a  + 1}} = \dfrac{{a\left( {\sqrt a  - 1} \right)}}{{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  - 1} \right)}} \)\(\,= \dfrac{{a\left( {\sqrt a  - 1} \right)}}{{a - 1}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài