Bài tập - Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên mặt phẳng tọa độ cho parabol

Xem chi tiết
Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Xem chi tiết
Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 9 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 10 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 11 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 13 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 14 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đồ thị (P) có phương trình

Xem chi tiết
Bài 15 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P).

Xem chi tiết


Gửi bài