Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số:

Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số: \(y = {x^2},y = \dfrac{1}{2}{x^2},y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng 5 giá trị tương ứng của x, y thỏa mãn các hàm số và vẽ parabol đi qua các điểm đó.

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y = {x^2}\)

\(4\)

1

0

1

4

Vậy đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2;4} \right);\left( { - 1;1} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1;1} \right);\left( {2;4} \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\(2\)

\(\dfrac{1}{2}\)

0

\(\dfrac{1}{2}\)

2

Vậy đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2;2} \right);\left( { - 1;\dfrac{1}{2}} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1;\dfrac{1}{2}} \right);\left( {2;2} \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\( - 2\)

\( - \dfrac{1}{2}\)

0

\( - \dfrac{1}{2}\)

\( - 2\)

Vậy đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2; - 2} \right);\left( { - 1; - \dfrac{1}{2}} \right);\left( {0;0} \right);\)\(\,\left( {1; - \dfrac{1}{2}} \right);\left( {2; - 2} \right)\)

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài