Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số:

Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số: \(y = {x^2},y = \dfrac{1}{2}{x^2},y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng 5 giá trị tương ứng của x, y thỏa mãn các hàm số và vẽ parabol đi qua các điểm đó.

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y = {x^2}\)

\(4\)

1

0

1

4

Vậy đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2;4} \right);\left( { - 1;1} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1;1} \right);\left( {2;4} \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\(2\)

\(\dfrac{1}{2}\)

0

\(\dfrac{1}{2}\)

2

Vậy đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2;2} \right);\left( { - 1;\dfrac{1}{2}} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1;\dfrac{1}{2}} \right);\left( {2;2} \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

\( - 2\)

\( - \dfrac{1}{2}\)

0

\( - \dfrac{1}{2}\)

\( - 2\)

Vậy đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2; - 2} \right);\left( { - 1; - \dfrac{1}{2}} \right);\left( {0;0} \right);\)\(\,\left( {1; - \dfrac{1}{2}} \right);\left( {2; - 2} \right)\)

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu