Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Cho hàm số

Đề bài

Cho hàm số \(y =  - {x^2}\) .

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm trên (P) các điểm có hoành độ \(2, - 2,\sqrt 3 , - \sqrt 3 .\)

c) Tìm trên (P) các điểm có tung độ \( - 3, - \dfrac{3}{2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

b) Muốn tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ \(x = {x_0}\)  thay thay \(x = {x_0}\) vào phương trình (P) từ đó ta tìm được y.

c) Muốn tìm hoành độ của điểm thuộc parabol có tung độ \(y = {y_0}\)  thay thay \(y = {y_0}\) vào phương trình (P) từ đó ta tìm được x.

Lời giải chi tiết

a) Bảng giá trị

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y =  - {x^2}\)

\( - 4\)

-1

0

-1

-4

Vậy đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2; - 4} \right);\left( { - 1; - 1} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1; - 1} \right);\)\(\,\left( {2; - 4} \right)\)

 

b) Tìm trên (P) các điểm có hoành độ \(2, - 2,\sqrt 3 , - \sqrt 3 .\)

\(\begin{array}{l}y =  - {x^2}\\ \Rightarrow y\left( 2 \right) =  - {2^2} =  - 4 \Rightarrow \,\left( {2; - 4} \right)\\y\left( { - 2} \right) =  - {\left( { - 2} \right)^2} =  - 4 \Rightarrow \,\left( { - 2; - 4} \right)\\y\left( {\sqrt 3 } \right) =  - {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} =  - 3 \\\Rightarrow \,\left( {\sqrt 3 ; - 3} \right)\\y\left( { - \sqrt 3 } \right) =  - {\left( { - \sqrt 3 } \right)^2} =  - 3\\ \Rightarrow \,\left( { - \sqrt 3 ; - 3} \right)\end{array}\)

c) Tìm trên (P) các điểm có tung độ \( - 3, - \dfrac{3}{2}.\)

\(\begin{array}{l}y =  - {x^2}\\y =  - 3 \Rightarrow  - {x^2} =  - 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3  \\\Rightarrow \,\left( {\sqrt 3 ; - 3} \right);\,\left( { - \sqrt 3 ; - 3} \right)\\y =  - \dfrac{3}{2} \Rightarrow  - {x^2} =  - \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow x =  \pm \dfrac{{\sqrt 6 }}{2}\\ \Rightarrow \left( {\dfrac{{\sqrt 6 }}{2}; - \dfrac{3}{2}} \right);\left( { - \dfrac{{\sqrt 6 }}{2}; - \dfrac{3}{2}} \right)\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài