Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hàm số

Đề bài

Cho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{1}{2}{x^2}.\)

a) Tính f(0), f(1), f(-2), f(4).

b) Tìm x khi biết \(f(x) = (1),f(x) = (2),f(x) = ( - 4)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính f(0), f(1), f(-2), f(4). bằng cách thay lần lượt \(x = 0;x = 1;x =  - 2;x = 4\) vào hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{2}{x^2}\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}f\left( 0 \right) = \dfrac{1}{2}{.0^2} = 0\\f\left( 1 \right) = \dfrac{1}{2}{.1^2} = \dfrac{1}{2}\\f\left( { - 2} \right) = \dfrac{1}{2}.{\left( { - 2} \right)^2} = 2\\f\left( 4 \right) = \dfrac{1}{2}{.4^2} = 8\end{array}\)

b)

\(f\left( x \right) = 1 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}{x^2} = 1 \Leftrightarrow {x^2} = 2\)\(\, \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 2 \)

\(f\left( x \right) = 2 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}{x^2} = 2 \Leftrightarrow {x^2} = 4 \)\(\,\Leftrightarrow x =  \pm 2\)

\(f\left( x \right) =  - 4 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}{x^2} =  - 4\left( {vn} \right)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu