Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Cho hàm số

Đề bài

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Các điểm nào sau đây thuộc đồ thị (P): \(A\left( { - 2;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}B\left( {1;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}C( - 1;\;\dfrac{1}{4})\)?

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

Bảng giá trị

\(x\)

\( - 4\)

\( - 2\)

0

2

4

\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\(4\)

\(1\)

0

1

4

Vậy đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) là parabol và đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 4;4} \right);\left( { - 2;1} \right);\left( {0;0} \right);\left( {2;1} \right);\left( {4;4} \right)\)

 

b) Các điểm nào sau đây thuộc đồ thị (P): \(A\left( { - 2;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}B\left( {1;{\rm{ }}1} \right),{\rm{ }}C( - 1;\;\dfrac{1}{4})\)?

+) Điểm \(A\left( { - 2;1} \right)\) . Thay \(x =  - 2;y = 1\) vào hàm số (P)\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) ta có:\(1 = \dfrac{1}{4}.{\left( { - 2} \right)^2} \Leftrightarrow 1 = 1\left( {tm} \right)\)

Vậy điểm A thuộc đồ thị (P).

+) Điểm \(B\left( {1;1} \right)\) . Thay \(x = 1;y = 1\) vào hàm số (P)\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) ta có:\(1 = \dfrac{1}{4}{.1^2} \Leftrightarrow 1 = \dfrac{1}{4}\left( {ktm} \right)\)

Vậy điểm B không thuộc đồ thị (P).

+) Điểm \(C\left( { - 1;\dfrac{1}{4}} \right)\) . Thay \(x =  - 1;y = \dfrac{1}{4}\) vào hàm số (P)\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) ta có:\(\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{4}.{\left( { - 1} \right)^2} \Leftrightarrow \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{4}\left( {tm} \right)\)

Vậy điểm C thuộc đồ thị (P).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài