Ôn tập chương III - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu
Bài 1 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vì có thành tích học tập tốt, mẹ thưởng cho hai anh em Bình và An lần lượt là 250000 đồng và

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bạn An tiêu thụ 12 ca-lo cho mỗi phút bơi và 8 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Bạn An cần tiêu thụ

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một chiếc vòng nữ trang được làm từ vàng và đồng với thể tích là 8,4 cm3 và

Xem lời giải

Bài 7 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một trường học tổ chức cho 160 người tham gia du lịch sinh thái. Vé cho mỗi giáo viên phụ

Xem lời giải

Bài 8 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cuối học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp. Đến cuối học kì 2, lớp

Xem lời giải

Bài 9 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai chị em Lan và Long cùng di chuyển trên một thang cuốn có chiều dài 15m, vận tốc thang

Xem lời giải

Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bạn Linh đợi mẹ ở cổng trường. Khi gặp mẹ, Linh sực nhớ đến để quên cuốn sách Tài liệu Dạy –

Xem lời giải