Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Bạn An tiêu thụ 12 ca-lo cho mỗi phút bơi và 8 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Bạn An cần tiêu thụ

Đề bài

Bạn An tiêu thụ 12 ca-lo cho mỗi phút bơi và 8 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Bạn An cần tiêu thụ tổng cộng 300 ca-lo trong 30 phút với hai hoạt động trên. Vậy bạn An cần bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi thời gian bơi và thời gian chạy bộ lần lượt là x (phút) và y (phút)\(\left( {DK:\,\,x,y > 0} \right)\)

Do bạn An thực hiện hai hoạt động trên trong 30 phút nên ta có … (1)

Lượng ca-lo tiêu thụ cho x phút bơi là: … (ca-lo)

Lượng ca-lo tiêu thụ cho y phút chạy bộ là: … (ca-lo)

Vì bạn An cần tiêu thụ tổng cộng 300 ca-lo nên … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi thời gian bơi và thời gian chạy bộ lần lượt là x (phút) và y (phút)\(\left( {DK:\,\,x,y > 0} \right)\)

Do bạn An thực hiện hai hoạt động trên trong 30 phút nên ta có \(x + y = 30\,\,\left( 1 \right)\)

Lượng ca-lo tiêu thụ cho x phút bơi là: 12x (ca-lo)

Lượng ca-lo tiêu thụ cho y phút chạy bộ là: 8y (ca-lo)

Vì bạn An cần tiêu thụ tổng cộng 300 ca-lo nên \(12x + 8y = 300\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x + y = 30\\12x + 8y = 300\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}12x + 12y = 360\\12x + 8y = 300\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4y = 60\\x + y = 30\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 15\\x = 15\end{array} \right.\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)

Vậy bạn An cần 15 phút bơi và 15 phút chạy bộ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài