Bài 1 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Xét hệ phương trình

Đề bài

Xét hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 2\\x - y = 4\end{array} \right.\)

Dùng phương pháp cộng đại số để giải thì được

\(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 2\\x - y = 4\end{array} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3x = 6\\x - y = 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y =  - 2\end{array} \right.\)

Kết luận hệ phương trình có hai nghiệm là đúng hai sai ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp cộng đại số giải hệ phương trình:

+) Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.

+) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình có hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương tình một ẩn).

+) Giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết

Kết luận sai.

Kết luận đúng là: Hệ phương trình có 1 nghiệm \(\left( {x;y} \right) = \left( {2; - 2} \right)\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí