Chủ đề 5: Phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ? Hãy chỉ rõ các hệ

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Để giải phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi cầu thủ sút thì độ cao h (m) của trái bóng đạt được trong thời gian t (giây) được tính bởi

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Linh và Đan cùng giải phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ rằng phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ bảng kết luận về công thức nghiệm của phương trình bậc hai,

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đưa các phương trình sau về dạng

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ các phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt:

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất