Thử tài bạn 3 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Đề bài

Giải các phương trình sau:

a) \(3{x^2} - 54 = 0\)

b) \(x(x - 14) + 20 = 0\)

c) \(2{x^2} - 5x + 3 = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về phương trình tích để làm

Lời giải chi tiết

a) \(3{x^2} - 54 = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} = 54 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} = 18 \Leftrightarrow x =  \pm 3\sqrt 2 \)

b) \(x\left( {x - 14} \right) + 20 = 0 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 14x + 20 = 0\)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 14x + 49 - 29 = 0\)

\(\Leftrightarrow {\left( {x - 7} \right)^2} = 29 \Leftrightarrow x - 7 =  \pm \sqrt {29} \)

Với \(x - 7 = \sqrt {29}  \Leftrightarrow x = 7 + \sqrt {29} \)

Với \(x - 7 =  - \sqrt {29}  \Leftrightarrow x = 7 - \sqrt {29} \)

c)

\(\begin{array}{l}2{x^2} - 5x + 3 = 0 \\ \Leftrightarrow 2{x^2} - 2x - 3x + 3 = 0\\ \Leftrightarrow 2x\left( {x - 1} \right) - 3\left( {x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 1} \right)\left( {2x - 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 1 = 0\\2x - 3 = 0\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Phương trình bậc hai một ẩn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu