Bạn nào đúng 1 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Để giải phương trình

Đề bài

Để giải phương trình \(2{x^2} + 3x = 15x\) , bạn Huy đã thực hiện như sau:

\(2{x^2} + 3x = 15x \Leftrightarrow 2x + 3 = 15\) (chia hai vế của phương trình cho x)

\( \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6\)

Bạn Lan nói: Bạn Huy đã giải thiếu một nghiệm

Bạn Linh nói: Bạn Huy giải như vậy là đúng rồi.

Theo em bạn nào nhận xét đúng ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Bạn Lan nhận xét đúng. Vì ta chưa biết x đã khác 0 chưa để chia cả 2 vế của phương trình cho x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí