Thử tài bạn 2 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Đề bài

Giải các phương trình sau:

a) \(2{x^2} + 3x = 0\)

b) \({x^2} - 2x - 15 = 0\)

c) \(4{x^2} - 9 = 0\)

Lời giải chi tiết

 

\(\begin{array}{l}a)\;2{x^2} + 3x = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {2x + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\2x + 3 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;{x^2} - 2x - 15 = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} - 5x + 3x - 15 = 0\\ \Leftrightarrow x\left( {x - 5} \right) + 3\left( {x - 5} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 5 = 0\\x + 3 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 5\\x =  - 3\end{array} \right.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;4{x^2} - 9 = 0\\ \Leftrightarrow {\left( {2x} \right)^2} - {3^2} = 0\\ \Leftrightarrow \left( {2x - 3} \right).\left( {2x + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2x - 3 = 0\\2x + 3 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{3}{2}\\x =  - \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Phương trình bậc hai một ẩn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu