Hoạt động 3 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Đề bài

Điền vào chỗ chấm:

Giải các phương trình sau:

a) \({x^2} - 12 = 0 \Leftrightarrow {x^2} = ... \Leftrightarrow x =  \pm ... \)\(\;\Leftrightarrow x =  \pm 2\sqrt 3 \)

b) \({(x - 3)^2} = 5 \Leftrightarrow x - 3 = ... \)\(\;\Leftrightarrow x = 3 \pm ...\)

c) \(\begin{array}{l}{x^2} + 8x + 7 = 0 \Leftrightarrow {x^2} + 8x =  - 7\\ \Leftrightarrow {x^2} + 8x + ... =  - 7 + 16\\ \Leftrightarrow {(x + 4)^2} = ... \Leftrightarrow (x + 4) =  \pm ....\end{array}\)

Với \(x + 4 = ... \Leftrightarrow x = ...\)

Với \(x + 4 = ... \Leftrightarrow x = ...\)

Lời giải chi tiết

a) \({x^2} - 12 = 0 \Leftrightarrow {x^2} = 12 \)

\(\Leftrightarrow x =  \pm \sqrt {12}  \Leftrightarrow x =  \pm 2\sqrt 3 \)

b) \({(x - 3)^2} = 5 \Leftrightarrow x - 3 =  \pm 5\)\(\, \Leftrightarrow x = 3 \pm 5\)

c)

\(\begin{array}{l}{x^2} + 8x + 7 = 0 \Leftrightarrow {x^2} + 8x =  - 7\\ \Leftrightarrow {x^2} + 8x + 16 =  - 7 + 16\\ \Leftrightarrow {(x + 4)^2} = 9 \Leftrightarrow (x + 4) =  \pm 3\end{array}\)

Với \(x + 4 = 3 \Leftrightarrow x =  - 1\)

Với \(x + 4 =  - 3 \Leftrightarrow x =  - 7\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 1. Phương trình bậc hai một ẩn

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài