Chủ đề 7 : Đường thẳng và đường tròn.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 131 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; R),

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 131 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình bên, hãy tìm số điểm chung giữa đường thẳng

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình bên hãy tìm số điểm chung giữa đường thẳng

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi d là khoảng cách từ tâm đường tròn (O ; R)

Xem lời giải

Thử tài 2 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O ngoại tiếp tâm giác đều ABC

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O ; 5 cm). Hãy vẽ hai tiếp tuyến AB và AC.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập AB và AC là hai tiếp tuyến vẽ từ điểm A

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập MA và MB là hai tiếp tuyến vẽ từ điếm M nằm ngoài

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi I là giao điểm ba đường phân giác trong tam giác ABC.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi K là giao điểm đường phân giác của góc A

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy liệt kê số điểm chung của các cặp đường tròn dưới đây

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Quan sát hình 6 rồi điền vào các ô trống sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O ; 3 cm) và (O’ ; 2 cm)

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát vị trí của các cặp đường tròn sau và điền vào chỗ trống.

Xem lời giải

Thử tài bạn 8 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn AB = 7 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’)

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường tròn bằng nhau và tiếp xúc ngoài, rồi vẽ các tiếp tuyến chung của chúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết ABC là tiếp tuyến tại B của đường tròn (O).

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất