Thử tài bạn 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Từ C làm tâm vẽ các đường tròn

(C ; 3 cm), (C ; 4 cm) và (C ; 5 cm). Hãy xét mối quan hệ của AB với mỗi đường tròn trên.

Lời giải chi tiết

 

Ta có khoảng cách từ C đến AB là \(d = AC = 4cm\).

Vì \(4 > 3 \Rightarrow \) AB và \(\left( {O;3cm} \right)\) không giao nhau

Vì \(4 = 4 \Rightarrow AB\) và \(\left( {O;4cm} \right)\) tiếp xúc nhau.

Vì \(4 < 5 \Rightarrow AB\) và \(\left( {O;5cm} \right)\) cắt nhau.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí