Bài 1 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Đưa các phương trình sau về dạng

Đề bài

Đưa các phương trình sau về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\) , chỉ ra các hệ số số a, b, c.

a) \(7{x^2} - 5x = 10 - 3x\)     

b) \(x(2x + 5) = {x^2} + 9\)

c) \( - 3x{}^2 - x(x + 2\sqrt 5 ) = 15\)

d) \({x^2} - (m - 3)x = {m^2} + 2m - 1\)

Lời giải chi tiết

a) \(7{x^2} - 5x = 10 - 3x\)

\(\Leftrightarrow 7{x^2} - 2x - 10 = 0\) 

có \(a = 7;b =  - 2;c =  - 10\)

b) \(x(2x + 5) = {x^2} + 9 \)

\(\Leftrightarrow 2{x^2} + 5x = {x^2} + 9 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} + 5x - 9 = 0\)

Ta có: \(a = 1;b = 5;c =  - 9\)

c) \( - 3x{}^2 - x(x + 2\sqrt 5 ) = 15\)

\(\Leftrightarrow  - 3{x^2} - {x^2} - 2\sqrt 5 x - 15 = 0\)

\(\Leftrightarrow 4{x^2} + 2\sqrt 5 x + 15 = 0\)

Ta có: \(a = 4;b = 2\sqrt 5 ;c = 15\)

d) \({x^2} - \left( {m - 3} \right)x = {m^2} + 2m - 1\)

\(\Leftrightarrow {x^2} - \left( {m - 3} \right)x - {m^2} - 2m + 1 = 0\)

Khi đó ta có: \(a = 1;b =  - m + 3;c =  - {m^2} - 2m + 1\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài