Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Đề bài

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

a) \(\sqrt {50{x^2}{y^4}} \) với \(x \ge 0\);           

b) \(\sqrt {63{a^4}{b^2}} \) với \(b < 0\).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\sqrt {50{x^2}{y^4}}  = \sqrt {{{2.5}^2}.{x^2}.{{\left( {{y^2}} \right)}^2}} \\ = 5\sqrt 2 \left| x \right|.\left| {{y^2}} \right| = 5\sqrt 2 x{y^2}\;\left( {do\;\;x \ge 0} \right)\end{array}\) 

\(\begin{array}{l}b)\;\sqrt {63{a^4}{b^2}}  = \sqrt {{6^2}.{{\left( {{a^2}} \right)}^2}.{b^2}} \\ = 6\left| {{a^2}} \right|.\left| b \right| =  - 6{a^2}b\;\;\;\left( {do\;\;b < 0} \right).\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí