Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và A’. Một cát tuyến qua A cắt (O) và (O’) lần

Đề bài

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và A’. Một cát tuyến qua A cắt (O) và (O’) lần lượt tại B và C. Vẽ hai đường thẳng song song lần lượt qua B, C và cắt (O) tại B’ và cắt (O’) tại C’. Chứng minh ba điểm A’, B’, C’ thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tứ giác ABB’A’ nội tiếp đường tròn (O), chứng minh \(\widehat {AA'B'} = {180^0} - \widehat {ABB'}\).

+) Tứ giác ACC’A’ nội tiếp đường tròn (O’), chứng minh \(\widehat {AA'C'} = {180^0} - \widehat {ACC'}\).

+) Chứng minh \(\widehat {B'A'C'} = \widehat {AA'B'} + \widehat {AA'C'} = {180^0}\).

Lời giải chi tiết

 

Tứ giác ABB’A’ nội tiếp đường tròn (O) \( \Rightarrow \widehat {AA'B'} + \widehat {ABB'} = {180^0}\) (tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp) \( \Rightarrow \widehat {AA'B'} = {180^0} - \widehat {ABB'}\).

Tứ giác ACC’A’ nội tiếp đường tròn (O’) \( \Rightarrow \widehat {AA'C'} + \widehat {ACC'} = {180^0}\) (tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp) \( \Rightarrow \widehat {AA'C'} = {180^0} - \widehat {ACC'}\).

\( \Rightarrow \widehat {AA'B'} + \widehat {AA'C'} = {180^0} - \widehat {ABB'} + {180^0} - \widehat {ACC'}\)\(\, = {360^0} - \left( {\widehat {ABB'} + \widehat {ACC'}} \right)\).

Vì BB’ // CC’ nên \(\widehat {ABB'} + \widehat {ACC'} = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\( \Rightarrow \widehat {AA'B'} + \widehat {AA'C'} = {360^0} - {180^0} = {180^0} \) \(\Rightarrow \widehat {B'A'C'} = {180^0}\).

Vậy A’, B’, C’ thẳng hàng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài