Bài 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Tính

Đề bài

a) \(\sqrt[3]{{216}}\);                 b) \(\sqrt[3]{{ - 512}}\);

c) \(\sqrt[3]{{729}}\);                  d) \(\sqrt[3]{{ - 0,064}}\);   

e) \(\sqrt[3]{{0,027}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \({x^3} = a \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{a}.\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({6^3} = 216 \Rightarrow \sqrt[3]{{216}} = 6.\)

b)Ta có: \({\left( { - 8} \right)^3} =  - 51 \Rightarrow \sqrt[3]{{ - 512}} =  - 8.\)

c) Ta có: \({9^3} = 729 \Rightarrow \sqrt[3]{{729}} = 9.\)

d) Ta có: \({\left( { - 0,4} \right)^3} =  - 0,064 \)

\(\Rightarrow \sqrt[3]{{ - 0,064}} =  - 0,4.\)

e)Ta có: \(0,{3^3} = 0,027 \Rightarrow \sqrt[3]{{0,027}} = 0,3.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí