Thử tài bạn 1 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Tìm căn bậc ba của mỗi số sau :

Đề bài

Tìm căn bậc ba của mỗi số sau :

a) 8 ;                   b) -216;

c) 0;                    d) \(\dfrac{1}{{125}}\);

Lời giải chi tiết

a) Vì \({2^3} = 8 \Rightarrow 2\) là căn bậc ba của \(8.\)

b) Vì \({\left( { - 6} \right)^3} =  - 216 \Rightarrow  - 6\) là căn bậc ba của \( - 216.\)

c) Vì \({0^3} = 0 \Rightarrow 0\) là căn bậc ba của \(0.\)

d)\({\left( {\dfrac{1}{5}} \right)^3} = \dfrac{1}{{{5^3}}} = \dfrac{1}{{125}} \Rightarrow \dfrac{1}{5}\)là căn bậc ba  của \(\dfrac{1}{{125}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí