Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là

Đề bài

Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là \({30^o},{60^o},{90^o},{120^o},{180^o},{360^o}\)của hình tròn (O ; 10 cm) với \(\pi  = 3,14\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình quạt cung no, bán kính R có diện tích là: \(\dfrac{{\pi {R^2}n}}{{360}}\)

Lời giải chi tiết

Hình quạt cung 30o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.30}}{{360}} \approx 21,17\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 60o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.60}}{{360}} \approx 52,33\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 90o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.90}}{{360}} \approx 78,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 120o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.120}}{{360}} \approx 104,67\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 180o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.30}}{{360}} \approx 157\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 360o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.360}}{{360}} \approx 314\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài