Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là

Đề bài

Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là \({30^o},{60^o},{90^o},{120^o},{180^o},{360^o}\)của hình tròn (O ; 10 cm) với \(\pi  = 3,14\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình quạt cung no, bán kính R có diện tích là: \(\dfrac{{\pi {R^2}n}}{{360}}\)

Lời giải chi tiết

Hình quạt cung 30o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.30}}{{360}} \approx 21,17\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 60o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.60}}{{360}} \approx 52,33\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 90o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.90}}{{360}} \approx 78,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 120o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.120}}{{360}} \approx 104,67\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 180o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.30}}{{360}} \approx 157\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Hình quạt cung 360o, bán kính 10cm có diện tích là: \(\dfrac{{3,{{14.10}^2}.360}}{{360}} \approx 314\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí