Bài 18 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Cho hai hình tròn (C1) và (C2) đồng tâm và có bán kính lần lượt là R1, R2 (R1> R2). Hình vành

Đề bài

Cho hai hình tròn (C1) và (C2) đồng tâm và có bán kính lần lượt là R1, R2 (R1> R2). Hình vành khăn là phần hình tròn (C1) nằm ngoài (C2).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2.

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 20 cm, R2 = 15 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là \(S = \pi {R^2}\).

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình tròn bán kính R1 là \({S_1} = \pi R_1^2\)

Diện tích hình tròn bán kính R2 là \({S_2} = \pi R_2^2\)

\( \Rightarrow \) Diện tích hình vành khăn là \(S = {S_1} - {S_2} = \pi R_1^2 - \pi R_2^2\).

b) Thay R1 = 20 cm, R2 = 15 cm ta có: \(S = \pi {.20^2} - \pi {.15^2} = 400\pi  - 225\pi\)\(\,  = 175\pi  \approx 549,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí