Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Tìm b để đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm

Đề bài

Tìm b để đồ thị hàm số \(y = 2x + b\) đi qua điểm \(A\left( {2;6} \right)\) vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( {m;n} \right)\) nên ta thay \(x = m;y = n\)  vào hàm số đã cho ta tìm được b.

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số \(y = 2x + b\) đi qua điểm \(A(2;6)\) khi đó thay: \(x = 2; y = 6\) vào hàm số \(y = 2x + b\) ta có:

\(6 = 2.2 + b \Leftrightarrow b = 2\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x + 2\).

Bảng giá trị

x

0

- 1

y

2

0

Vậy đồ thị hàm số \(y = 2x + 2\) là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A\left( {0;2} \right);\,B\left( { - 1;0} \right)\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí