Bài 11 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = x + 3 và y = mx – 1. Tìm m để đồ thị của chúng cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2.

Đề bài

Cho hai hàm số bậc nhất \(y = x + 3\) và \(y = mx - 1.\) Tìm m để đồ thị của chúng cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất được cho bởi công thức: \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)
Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)

Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi \(a \ne a'\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = mx - 1\) là hàm số bậc nhất khi \(m \ne 0\)

Đồ thị hai hàm số bậc nhất cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2 tức là: \(y = 2\)  và \(m \ne 1\). Thay \(y = 2\) vào hàm số \(y = x + 3\) ta có: \(x = 2 - 3 =  - 1\) .

Thay \(x =  - 1;y = 2\)  vào hàm số \(y = mx - 1\)  ta được: \(2 = m.\left( { - 1} \right) - 1 \Leftrightarrow m =  - 3\left( {tm} \right)\)

Vậy \(m =  - 3\)  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu