Thử tài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Giải các phương trình trùng phương sau:

Đề bài

Giải các phương trình trùng phương sau:

a) \(2{x^4} - 3{x^2} + 1 = 0\) 

b) \({x^4} - {x^2} - 6 = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt \({x^2} = t\left( {t \ge 0} \right)\)thay vào phương trình ban đầu ta giải phương trình bậc hai ẩn t sau đó tìm x.

Lời giải chi tiết

a) \(2{x^4} - 3{x^2} + 1 = 0\,\,\,\left( 1 \right)\)

Đặt \({x^2} = t\left( {t \ge 0} \right)\) . Khi đó (1) trở thành:

\(2{t^2} - 3t + 1 = 0;\)

\(a = 2;b =  - 3;c = 1;\)

\(a + b + c = 2 - 3 + 1 = 0\)

Nên phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt là: \({t_1} = 1\left( {tm} \right);{t_2} = \dfrac{1}{2}\left( {tm} \right)\)

+) Với t = 1 ta có: \({x^2} = 1 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

+) Với \(t = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow {x^2} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x =  \pm \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(S = \left\{ { - \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}; - 1;\dfrac{{\sqrt 2 }}{2};1} \right\}\)

b) \({x^4} - {x^2} - 6 = 0\,\,\,\left( 2 \right)\)

Đặt \({x^2} = t\left( {t \ge 0} \right)\) . Khi đó (1) trở thành:

\({t^2} - t - 6 = 0;\)

\(a = 1;b =  - 1;c =  - 6;\)

\(\Delta  = {\left( { - 1} \right)^2} + 24 = 25 > 0;\sqrt \Delta   = 5\)

Nên phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt là:

\({t_1} = \dfrac{{1 + 5}}{2} = 3\left( {tm} \right);\)

\({t_2} = \dfrac{{1 - 5}}{2} =  - 2\left( {ktm} \right)\)

 Với t = 3 ta có: \({x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3 \)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(S = \left\{ { - \sqrt 3 ;\sqrt 3 } \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài