Thử tài bạn 4 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Hàm số

Đề bài

Hàm số \(f\left( x \right) = 5x\) là đồng biến hay nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)?

Lời giải chi tiết

Với \({x_1};{x_2} \in \mathbb{R}\) ta có:

Nếu \({x_1} < {x_2}\) thì \(5{x_1} < 5{x_2}\,\,\left( {do\,\,\,5 > 0} \right)\)

Do đó: \(f\left( {{x_1}} \right) < f\left( {{x_2}} \right)\).

Vậy hàm số \(f\left( x \right) = 5x\) là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí