Thử tài bạn 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Em hãy nêu một ví dụ về hàm số được lấy từ thực tiễn.

Đề bài

Em hãy nêu một ví dụ về hàm số được lấy từ thực tiễn. Khi hàm số được cho bằng công thức \(y = f\left( x \right)\) thì biến số x chỉ lấy các giá trị mà tại đó \(f\left( x \right)\) xác định. Ví dụ : Hàm số \(y = f\left( x \right) = 3x\) xác định với mọi giá trị của x, còn hàm số \(y = \dfrac{2}{x}\) chỉ xác định với \(x \ne 0\).

Với \(y = f\left( x \right) = 3x\) thì \(f\left( 2 \right) = 3.2 = 6\). Điều này có nghĩa là : Khi \(x = 2\) thì y tương ứng có giá trị là \(y = 6\).

 

Lời giải chi tiết

Người ta đo được thời gian và quãng đường của một người đi xe máy như bảng sau:

t(h)

0,5

1

1,5

2

S(km)

20

40

60

80

Hàm số để biểu diễn mối quan hệ giữa quãng đường và thời gian mà xe máy trên đi được là: S = 40t.

Hàm số xác định với mọi giá trị của t.

Khi đó ta có S(2) = 40.2 = 80. Khi t = 2 thì S tương ứng có giá trị là  S = 80.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu