Hoạt động 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Hãy xác định góc tạo bởi hai đường thẳng y = 2x – 1 và y = 2x + 1 với trục Ox. Hai góc đó có bằng nhau không ?

Đề bài

 

Hãy xác định góc tạo bởi hai đường thẳng y = 2x – 1 và y = 2x + 1 với trục Ox. Hai góc đó có bằng nhau không ?

Lời giải chi tiết

 

Đường thẳng \(y = 2x - 1\) cắt trục Ox tại điểm \(A\left( {\dfrac{1}{2};0} \right)\) . Gọi \(D\left( {2;3} \right)\) thuộc đường thẳng \(y = 2x - 1\). Khi đó ta có góc giữa đường thẳng \(y = 2x - 1\) và trục Ox chính là góc \(\widehat {DAx}\) .

Đường thẳng \(y = 2x + 1\) cắt trục Ox tại điểm \(A\left( { - \dfrac{1}{2};0} \right)\)  và đi qua điểm \(C\left( {0;1} \right)\) . Khi đó ta có góc giữa đường thẳng \(y = 2x + 1\) và trục Ox chính là góc \(\widehat {CBx}\) .

Hai góc này có bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí