Hoạt động 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Gọi MN là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Hãy điền vào ô trống :

Đề bài

 

Gọi MN là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Hãy điền vào ô trống :

-          Khi MN là đường kính thì MN…2R.

-          Khi MN không là đường kính thì MN … 2R.

Vẽ tam giác OMN rồi chứng minh MN < 2R.

Lời giải chi tiết

- Khi \(MN\) là đường kính thì \(MN = 2R\) .

- Khi \(MN\) không là đường kính thì \(MN < 2R\).

Áp dụng bất đẳng thức tam giác đối với tam giác \(OMN\) ta có :

\(MN < OM + ON = R + R = 2R\).

Vậy \(MN < 2R\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí