Bài 5 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Tính cotx, sinx, cosx.

Đề bài

Cho biết \(\tan x = 3\). Tính cotx, sinx, cosx.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.

Lời giải chi tiết

\(\cot x = \dfrac{1}{{\tan x}} = \dfrac{1}{3}\)

\(\tan x = \dfrac{{\sin x}}{{\cos x}}\)

\(\Rightarrow 1 + {\tan ^2}x = 1 + \dfrac{{{{\sin }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}}\)\(\, = \dfrac{{{{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}} = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\)

\( \Rightarrow \cos x = \sqrt {\dfrac{1}{{1 + {{\tan }^2}x}}}  = \sqrt {\dfrac{1}{{1 + 9}}}  \)\(\,= \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}\)

\({\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1 \)

\(\Rightarrow \sin x = \sqrt {1 - {{\cos }^2}x} \)\(\, = \sqrt {1 - {{\left( {\dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}} \right)}^2}}  = \dfrac{{3\sqrt {10} }}{{10}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài