Bài 15 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( H thuộc cạnh BC ).

Đề bài

Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( H thuộc cạnh BC ). Cho biết \(\widehat {ABC} = {45^o},BH = 20cm,HC = 21cm\). Tính AC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý Pythagore, công thức tỷ số lượng giác để tính.

Lời giải chi tiết

Xét tam giác ABH vuông tại H có:

\(AH = BH.\tan \widehat {ABH} \)\(\,= BH.\tan \widehat {ABC} = 20.\tan {45^o} = 20\)(cm)

Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác AHC vuông tại H:

\(A{C^2} = A{H^2} + H{C^2} \)

\(\Rightarrow AC = \sqrt {A{H^2} + H{C^2}} \)\(\, = \sqrt {{{20}^2} + {{21}^2}}  = 29\) (cm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí