Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho biết

Đề bài

Cho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{2}\). Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc \(\left( {{{90}^o} - x} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau và sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.

Lời giải chi tiết

\(\sin x = \cos \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{1}{2}\)

\({\sin ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) + {\cos ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) = 1\\ \Rightarrow \sin \left( {{{90}^o} - x} \right) = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\left( {{{90}^o} - x} \right)}  \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \sqrt {1 - {{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)}^2}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(\tan \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \sqrt 3 \)

\(\cot \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu