Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho biết

Đề bài

Cho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{2}\). Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc \(\left( {{{90}^o} - x} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau và sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.

Lời giải chi tiết

\(\sin x = \cos \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{1}{2}\)

\({\sin ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) + {\cos ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) = 1\\ \Rightarrow \sin \left( {{{90}^o} - x} \right) = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\left( {{{90}^o} - x} \right)}  \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \sqrt {1 - {{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)}^2}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(\tan \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \sqrt 3 \)

\(\cot \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.