Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Đề bài

Cho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{2}\). Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc \(\left( {{{90}^o} - x} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau và sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.

Lời giải chi tiết

\(\sin x = \cos \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{1}{2}\)

\({\sin ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) + {\cos ^2}\left( {{{90}^o} - x} \right) = 1\\ \Rightarrow \sin \left( {{{90}^o} - x} \right) = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\left( {{{90}^o} - x} \right)}  \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \sqrt {1 - {{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)}^2}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

\(\tan \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \sqrt 3 \)

\(\cot \left( {{{90}^o} - x} \right) = \dfrac{{\cos \left( {{{90}^o} - x} \right)}}{{\sin \left( {{{90}^o} - x} \right)}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.